14835 felhasználó - 359345 feladat

JustDoo - Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelést maga az üzemeltető végzi, így az üzemeltető maga az adatkezelő.

1, Adatkezelő adatai

Üzemeltető neve:Hicomm Üzleti Kommunikációs Kft.
Székhely:7400 Kaposvár, Fő u. 70.
Adószám:12316120-3-14
Cégjegyzékszám:14-09-307358
Nyilvántartó:Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Képviselő:Horváth Győző
Elérhetőség:info@hicomm.hu

2, Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

NAIH-62165/2013

3, Adatkezelési jognyilatkozat

A JustDoo szolgáltatás üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseit maradéktalanul betartja, valamint figyelembe veszi az 'Online Privacy Allience' ajánlásait is a személyes adatok kezelésekor.

4. Tagsághoz szükséges adatok

4.1 Regisztrációkor/jelentkezéskor kötelezően megadott adatok:

  • Felhasználónév
  • E-mail cím
  • Jelszó - a felhasználó adja meg, visszafejthetetlenül titkosan tárolódik

4.2. Megrendeléskor kötelezően megadott adatok:

  • Név/Cégnév
  • Számlázási cím
  • Levelezési cím
  • E-mail cím
A fenti adatokat kizárólag a szolgáltatás számlázásához használjuk fel, illetve az e-mail címet a rendszer soha nem mutatja, ezzel kiszűrve a kéretlen levelek küldését. Ezen adatok nyilvánosan nem kerülnek ki az Internetre, kizárólag a bejelentkezett tagok láthatják azokat.

5. Adatkezelés

5.1 Adatok tárolása

A megadott személyes adatokat az üzemeltető a tőle elvárható legnagyobb gonddal tárolja és védi. Azokat harmadik félnek nem adja ki. Az üzemeltető harmadik fél számára csak a felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása esetén ad át adatokat. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

5.2 Adatok közlése, nyilvánossá tétele

A megadott információkat az üzemeltető nyilvánosan nem teszi közzé. Erről kizárólag az adott felhasználó rendelkezhet, azaz oszthat meg információkat egy másik általa kiválasztott felhasználóval.

5.3 Adatok módosítása

A személyes és egyéb adatok módosítását kizárólag az adott felhasználó végezheti. A rendszer üzemeltetője semmilyen változtatást nem végez a személyes adatokon, kivéve, ha ezt az adott felhasználó írásban kéri tőle és az üzemeltető elvégezte előtte a megfelelő azonosítást.

5.4 Adatok törlése

A felhasználó a regisztrációkor megadott e-mail címének kivételével minden személyes adatát törölheti, módosíthatja. Ezen törlés és módosítás azonnal érvényesül az adatbázisban. Az e-mail címet a visszaélések elkerülése érdekében csak visszaellenőrzés után az üzemeltető tudja módosítani.
A felhasználó bármikor, indoklás nélkül kérheti a személyes adatainak törlését. Az üzemeltető ezt a felhasználó visszaellenőrzése után haladéktalanul megteszi.
Az üzemeltető a felhasználó tagságának megszűnését követően minden általa felvitt és nem megosztott adatot megsemmisít. A felhasználó önmaga is kezdeményezheti a tagsága megszüntetését, így az adatai törlését. Ezt a felhasználói felületen a "Profil" oldalon teheti meg. A törlést a felhasználó maga aktiválhatja egy e-mail-es visszaellenőrzés után, ami ezután haladéktalanul megtörténik.

5.5 Adatvédelem

A JustDoo a banki rendszerekkel megegyező szintű adatvédelmet biztosító https kapcsolaton keresztül érhető csak el. Az adatok így titkosított formában áramolnak az SSL protokol (Secura Socket Layer ) használatával, melynek segítségével a kommunikáló felek (pl.: web böngésző és szerver, mobiltelefon és szerver) közötti kapcsolat titkosítva és hitelesítve történik.

5.6 Adatok archiválása

Az üzemeltető naponta archiválja a teljes adatbázist annak érdekében, hogy az adatok ne vesszenek el, valamely hardver meghibásodása, külső behatás vagy egyéb előre nem látható ok miatt. Az üzemeltető az archivumot kizárólag helyreállításra használhatja, kivéve, ha egy felhasználó a saját adataiban történt hibás módosítása miatt kéri annak visszaállítását.
Az archivum 10 napig visszamanőleg tárolja az adatokat, így az adattörlések is ekkor jutnak érvényre az archivumban.

6. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.

7. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek e-mailben (info@justdoo.hu), melyről az üzemeltető részletes információt ad a kérés beérkezését követő 8 napon belül.
A felhasználó bármikor indoklás nélkül kérheti a rendszerben tárolt adatainak törlését, melyet az üzemeltető az 5. pontban leírtaknak megfelelően teljesít.

8. Jogérvényesítési lehetőségek.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja. Kérdéseivel észrevételeivel bármikor fordulhat az üzemeltetőhöz az info@justdoo.hu címre írt levelében.